Comentaris a la Llei 25/2015 de mecanisme de segona oportunitat

Amb la publicació de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, es dóna per finalitzada la tramitació parlamentària com a llei del Reial Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social. La Llei introdueix el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet per als deutors de bona fe, i també la regulació tant de la seva qualificació com de l’obtenció, així com de la renovació d’aquest benefici, en el cas que el deutor millorés de sort.

Veure la notícia completa…