Avís legal y política de privacitat


Avís legal y política de privacitat


Benvingut a la pàgina web www.compta-1.cat

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ


De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que el www.hcg.es és un domini de l’empresa Compta-1 Banyoles, S.L. amb domicili social en C/ Rambla, 12 17820 Banyoles. telèfon +34972574855 La societat es denomina Compta-1 Banyoles, S.L. amb CIF: B17445768 que figura inscrita en el Registre Mercantil de _______, Volum ___, Llibre _. *Sec _, Foli __, Fulla __

2- NORMES D’UTILITZACIÓ


Com a usuari d’aquesta WEB, ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent. Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL


Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals Compta-1 Banyoles, S.L. o les empreses del seu grup són titulars o llicenciataries legítimes. Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà;autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT


La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat. De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Compta-1 Banyoles, S.L.. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervincles.

5 – POLÍTICA DE PRIVADESA I DE PROTECCIÓ DE DADES


En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de Vè. certes dades de caràcter personal, necessaris per poder atendre la petició l’informació que ens sol·liciti. En concret Vè. ens pot proporcionar informació, o bé disposem de la seva informació en els següents

apartats:

– CONTACTE. Dades de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que ens sol·liciti.

– ACCÉS CLIENT. Àrea d’accés restringit als clients on per accedir-hi s’ha de disposar d’usuari i contrasenya. En aquesta àrea el client disposa de la seva pròpia documentació.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per Vè., quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, titularitat d’Compta-1 Banyoles, S.L. amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol•licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat d’Compta-1 Banyoles, S.L., qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable. Vè. ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què Vè. ens manifesti el contrari.

En qualsevol moment Vè. pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a l’empresa Compta-1 Banyoles, S.L. amb domicili social en C/ Rambla, 12 17820 Banyoles. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a _________________. Compta-1 Banyoles, S.L mitjançant el seu web, utilitzarà “cookies” quan l’usuari navegui per la nostra web. Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.