Servei Comptable

La teva comptabilitat
a les millors mans.

Confeccionem i posem al dia la comptabilitat de la teva empresa. T’oferim un servei personalitzat que et permetrà externalitzar els processos comptables i dedicar-te plenament al teu negoci.

Una comptabilitat ordenada, ràpida i transparent perquè en tot moment puguis conèixer la realitat econòmica de la teva empresa. Una anàlisi permanent en matèria comptable perquè puguis optimitzar la gestió empresarial i prendre les millors decisions operatives i estratègiques. Analitzar la situació econòmica de la teva empresa garanteix un creixement constant i segur.

Compta1 Assessoria comptable
Compta1 Assessoria comptable

Què oferim

 • Gestió integral de comptabilitat:
  • Confecció i/o revisió de la comptabilitat
  • Registre de factures emeses i rebudes i altres segons la normativa vigent
  • Compliment de requisits formals
  • Confecció d’estats financers
 • Elaboració de:
  • Compte de Resultats
  • Balanç de Situació
  • Comptes Anuals
  • Amortitzacions i Provisions
  • Informes de Situació
  • Tancament de l’exercici
  • Legalització de llibres oficials
 • Assessorament i gestió comptable

Contacta

Si tens qualsevol pregunta no dubtis a posar-te en
contacta amb nosaltres:

  He llegit i acepto l'avis legal i la política de privacitat.

  Últimes notícies d’actualitat del sector comptable

  servei contable Compta 1Servei comptable
  26/03/2024

  Tractaments comptables, informació no financera i informació en els comptes anuals d’una bonificació extraordinària

  Les quatre consultes de comptabilitat publicades al BOICAC 135 aborden el tractament comptable aplicable a una aportació que rep una empresa pública; la informació que s’ha d’incloure en els comptes…
  Servei Comptable Compta-1 BanyolesServei comptable
  11/11/2023

  Tractament comptable de la compensació de despeses derivades del treball a distància

  En aquest número ens centrarem en la tercera consulta que el BOICAC núm. 133 ha publicat a la pàgina web de l’ICAC. Aquesta consulta aborda el tractament comptable de la…
  servei contable Compta 1Servei comptable
  02/05/2023

  Informe sobre l’Impost de Societats o impostos de naturalesa idèntica

  La Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents incorpora la Directiva (UE) 2021/2101 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre…
  Compta1 Assessoria comptableServei comptable
  11/03/2022

  Ampliació de capital, adquisició de crèdit i càlcul de l’import net de la xifra de negocis

  A continuació desenvolupem tres interessantíssimes consultes de comptabilitat pertanyents al BOICAC 127, publicades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Sobre el tractament comptable d’una ampliació de capital per…
  Pla General de ComptabilitatServei comptable
  02/03/2021

  El Pla General de Comptabilitat s’adapta a la NIIF-UE 9 i a la NIIF-UE 15

  El 30 de gener de 2021, mitjançant el Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de…

  Altres serveis de Compta-1

  Servei fiscal

  Servei laboral

  Servei mercantil