Claus per a la pròxima declaració de renda

De nou, un any més, arribat el final de l’any fiscal, és el moment d’optimitzar la pròxima liquidació de l’Impost sobre la Renda. Arribats en aquest punt, els bons consells que se’ns hagin donat al llarg de l’any per a minorar la quota tributària, dins del marc legal vigent a la data del reportament, s’hauran tingut en compte convenientment i, en la mesura possible, s’hauran aplicat. Si no fos així, encara disposem d’un temps per a fer-ho.

Veure la notícia completa…