Valoració d’actius i passius fiscals després de la Reforma Tributària

Una de les principals novetats introduïdes per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats ha estat la referent a la modificació del tipus impositiu general de l’Impost de societats. Així, per a l’exercici 2015, el tipus passa a ser del 30% al 28%, i per als exercicis de l’any 2016 i següents se situarà en el 25%.

Veure la notícia completa…