Qüestions que cal considerar en la declaració de la Renda de 2014

De nou, un any més arriba el moment d’enfrontar-se a la liquidació de l’Impost sobre la Renda. Arribats a aquest punt, els bons consells que se’ns hagin donat per minorar la quota tributària, dins del marc legal vigent en la data de la meritació, s’hauran tingut en compte convenientment i, en la mesura possible, s’hauran aplicat. Per això, i atès que el que s’ha de fer ara és liquidar l’impost, resulta convenient tenir present algunes de les novetats que en relació amb aquest impost han aparegut al llarg de l’any passat.
És cert que la reforma recent de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques eclipsa la regulació vigent a dia 31 de desembre de 2014, i que ja endinsats en el 2015 bé podríem dedicar-nos a comentar la regulació per a l’exercici actual. Per això farem una exègesi en la qual es tindrà present tant una realitat com l’altra. La passada i la present.

Veure la notícia completa…