Novetats comptables en la determinació del cost de producció de les existències i de l’immobilitzat

El 23 d’abril de 2015 passat, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (d’ara endavant, ICAC) va publicar una Resolució de gran importància per a la determinació dels costos dels productes, siguin béns o serveis, elaborats per l’empresa, en tot o en part, que resulta aplicable tant a les existències com a l’immobilitzat material o intangible.

Veure la notícia completa…