Modificació dels coeficients d’amortització, conseqüències en la comptabilitat

L’entrada en vigor l’1 de gener de 2015 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, per la qual s’aprova el nou Impost de Societats, ha donat lloc a una extraordinària simplificació en les taules d’amortització fiscal respecte de les que aplicàvem fins al 31 de desembre de 2014 per al càlcul del deteriorament dels immobilitzats.

Veure la notícia completa…