Les obligacions derivades de la Llei de Transparència

Amb la Llei de Transparència es pretén que l’acció dels responsables públics es vegi sotmesa a escrutini, i permeti als ciutadans conèixer les decisions que els afecten, la destinació i l’ús dels fons públics, o els criteris de les institucions públiques en matèria de despesa. Aquestes obligacions, lluny de quedar en l’estricte sector públic, s’estenen a l’àmbit empresarial, en la mesura en què el sector privat també es veu obligat a donar publicitat de la percepció de fons públics.

Veure la notícia completa…