La comptabilitat i la Inspecció d’Hisenda

Els tentacles de l’Agència Tributària són llargs i abasten una part molt important de la nostra vida; com indica algun estudi, hem de treballar uns quants mesos per cobrir el cost dels nostres impostos i poder considerar que a partir d’aquest moment els diners aconseguits són veritablement nostres.
La vida de les empreses i els empresaris no se n’escapa, per descomptat, però a diferència de la resta dels mortals aquests han de reflectir els efectes de les actuacions de l’Agència Tributària en la seva comptabilitat.
L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha contestat a diverses consultes i emès alguna resolució sobre aquest tema, i en aquest article en revisarem algunes.

Veure la notícia completa…

Leave a reply