Conseqüències de l’incompliment del promotor i la manca d’avals individualitzats al comprador

Conscient el legislador de la problemàtica a què s’enfronta el comprador d’un habitatge quan lliura quantitats a compte d’aquesta compra, s’ha procedit a modificar la Llei d’Ordenació de l’Edificació per part de la Llei 20/2015 d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

Veure la notícia completa…