Comptabilització de les reserves de capitalització i anivellament. Efectes impositius sobre l’IS

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de societats ha introduït, ja per a l’autoliquidació de l’impost de l’exercici 2015, dos incentius fiscals anomenats “Reserva de capitalització” (article 25 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre) i “Reserva d’anivellament de les bases imposables” (article 105 Llei 27/2014, de 27 de novembre).

Veure la notícia completa…