Comentaris a la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic

Amb la publicació, el mes de novembre passat, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es procedeix a modificar la legislació de contractes públics, acostant la seva regulació a la normativa comunitària sorgida sobre aquest particular, que denota una revolució en la regulació d’aquesta matèria complicada i conflictiva. Atès que la normativa comunitària requereix la transposició als diferents ordenaments interns dels estats membres de la Unió Europea, la norma que ens disposem a glossar és un reflex de les directives que la contenen.

Veure la notícia completa…

Leave a reply