Aspectes comptables controvertits en la retribució dels treballadors

En relació amb aquest tema, d’actualitat indubtable, sobre sistemes de retribució als empleats, comentarem dues consultes recents de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (d’ara endavant, ICAC), que recullen alguna problemàtica relacionada amb el tractament comptable d’alguns tipus de retribució al personal.

Veure la notícia completa…