Servei mercantil

Compromís absolut amb l’empresa

L’Àrea de Gestió i Assessoria Mercantil Registral realitza totes les accions necessàries per a la inscripció i / o presentació d’escriptures i documents davant els Organismes o Registres que procedeixin.

Aquesta àrea de Gestió i Assessoria Mercantil Registral està formada per advocats i personal amb àmplia experiència com a assessors mercantils i hipotecaris.

Els nostres serveis abasten la totalitat dels tràmits de gestoria assessoria mercantil i gestoria hipotecària que una societat pugui sol·licitar, des de la redacció del document, l’assistència davant notari fins a la presentació i inscripció del mateix.

Què oferim?