Torna a fluir el crèdit per a pimes; i això com es comptabilitzava?

Resulta curiós com, de vegades, les inquietuds dels departaments de comptabilitat de les empreses són un reflex fidel de la realitat economicofinancera. Per què aquesta reflexió? Bé, repassant consultes a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, veiem que el 2014 algú es va preocupar per refrescar els seus coneixements comptables respecte de la comptabilització de les pòlisses de crèdit i els saldos excedits en comptes corrents, una qüestió que ja teníem oblidada a causa de la restricció del crèdit de les entitats financeres aquests anys de crisi.
Resulta gratificant veure com certes inquietuds comptables anuncien l’arribada de cicles de creixement econòmic.

Veure la notícia completa…