Nul·litat de l’acomiadament per vulneració de drets fonamentals i conseqüències

Dins del poder de direcció que ostenta l’empresari, té a la seva disposició la possibilitat d’acomiadar el treballador, bé sigui per causes objectives o bé per motius disciplinaris. Totes dues possibilitats es regulen en els articles 52 i 54 de l’Estatut dels Treballadors.
Davant l’adopció d’aquestes decisions extintives per part de l’empresari, el treballador pot reaccionar-hi impugnant judicialment l’acomiadament, que, després del tràmit processal corresponent, serà declarat com a procedent, improcedent o nul.

Veure la notícia completa…

Leave a reply