El nou desenvolupament de la norma 13ª de registre i valoració del PGC “Impost sobre beneficis”

El 16 de febrer passat d’aquest any es va publicar en el BOE la Resolució de 9 de febrer de 2016, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (d’ara endavant, RICAC16), per la qual es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per a la comptabilització de l’impost sobre beneficis.

Veure la notícia completa…