Abast de la Sentència Europea sobre indemnitzacions dels contractes de treball

La recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 14 de setembre de 2016, ha qüestionat el sistema d’indemnitzacions derivades de l’extinció del contracte de treball que hi ha en la normativa laboral espanyola, en alguns aspectes. Aprofitant aquesta circumstància, creiem convenient abordar de manera esquemàtica un estudi sobre les indemnitzacions derivades de l’extinció dels contractes laborals i la incidència que la Sentència a la qual ens hem referit pot tenir en alguna d’aquestes.

Veure la notícia completa…